Chó dẫn đường, đại gia và nhân quả | sách đĩa tự học